ဒီကေန႔မနက္မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ တဲ့ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ၾကည့္ရႈသူနည္းပါး၊ မြန္ျပည္နယ္က ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ (အမွတ္ ၅၅၀ ေက်ာ္ေတြေတာင္ ရွိတယ္ဟ )

ဒီကေန႔မနက္မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ တဲ့ ၁၀ တန္းစာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ၾကည့္ရႈသူနည္းပါး၊ မြန္ျပည္နယ္က ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ (အမွတ္ ၅၅၀ ေက်ာ္ေတြေတာင္ ရွိတယ္ဟ )

၂၀၂၂ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းေတြကို စစ္ေကာင္စီ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံစာစစ္ဦးစီးဌာနက ဇြန္ ၁၇ ရက္ ဒီကေန႔မနက္မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကေန မနက္ေလးနာရီကတည္းက ေအာင္စာရင္းေတြကို ထုတ္ျပန္ထားၿပီး ေက်ာင္းေတြမွာလည္း ေအာင္စာရင္းေတြက ကပ္ထားၿပီးျဖစ္ေပမဲ့ မနက္ ၆ နာရီထိုးမွသာ ၾကည့္ရႈခြင့္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ရဲလုံၿခဳံေရးေတြကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းေတြမွာခ်ထား ေအာင္စာရင္းလာၾကည့္သူ နည္းပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးရွိ စာစစ္ဌာန ၆၉ ခုနဲ႔

ႏိုင္ငံျခားစာစစ္ဌာနေန ေက်ာင္းသားေပါင္း ၂၈၁,၇၅၁ ေယာက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုရာမွာ ၁၃၂,၀၇၇ ေယာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ တႏိုင္ငံလုံးရဲ႕ ေအာင္ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းက ၄၆ ဒသမ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီလက္ေအာက္ခံ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးမွာ ဝိဇၨာဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကြၽန္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ သစ္ရာၿမိဳင္အထကမွ မၿငိမ္းမို႔မို႔ထြန္းက စုစုေပါင္းရမွတ္ ၅၃၄ မွတ္နဲ႔ ပထမရခဲ့ပါတယ္။ ဝိပၸံဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံးရရွိသူကေတာ့ မြန္ျပည္နယ္၊

ဘီးလင္းအထကမွ ေမာင္ဆန္းဝင္းေနာင္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ ၅၂၂ မွတ္နဲ႔ ပထမရရွိခဲ့ပါတယ္။ သိပၸံဘာသာတြဲ အမွတ္အမ်ားဆုံးဆုရွင္ကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အထက ၁၆ ခ်မ္းေအးသာဇံမွ မအိမ့္မႉးခင္ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းရမွတ္ ၅၅၈ မွတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၂ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ေက်ာင္းသားဦးေရ အမ်ားဆုံးေဒသက ရခိုင္ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ၄၁,၇၅၅ ‌ေယာက္ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအမ်ားဆုံးကေတာ့ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး ၃၇,၂၃၇ ေယာက္

ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ တတိယအမ်ားဆုံးကေတာ့ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္ၿပီး ၃၃,၅၄၈ ေယာက္ ဝင္ေရာက္ ေျဖဆိုခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတိုင္းအတာအရ မြန္ျပည္နယ္က ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၅၇ ဒသမ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္ဟာ အခုတကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၁၁,၂၁၂ ေယာက္ရွိၿပီး ေအာင္ျမင္သူ ၆,၄၁၄ ေယာက္ ရွိခဲ့တာပါ။ ဧရာဝတီတိုင္းကေတာ့ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၃၇,၂၃၇ ေယာက္မွာ

ေအာင္ျမင္သူ ၁၉,၄၂၃ ေယာက္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၅၂ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း ဒုတိယ ေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ခဲ့တာပါ။ ဒါ့အျပင္ မႏၲေလးတိုင္းက ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၃၃,၅၄၈ ေယာက္မွာ ေအာင္ျမင္သူ ၁၆,၇၄၇ ‌‌ေယာက္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၄၉ ဒသမ ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ တတိယေအာင္ခ်က္အေကာင္းဆုံး ရရွိခဲ့တာပါ။ တိုက္ပြဲေတြျပင္းထန္ခဲ့တဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္မွာေတာ့ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂,၂၅၉ ေယာက္မွာ ေအာင္ျမင္သူ ၆၀၅ ေယာက္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔

၂၆ ဒသမ ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ေအာင္ခ်က္အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတိုင္းအတာအရ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၂၈၁,၇၅၁ ေယာက္မွာ ၁၃၂,၀၇၇ ေယာက္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ၄၆ ဒသမ ၈၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ စံခ်ိန္တင္ ေအာင္ခ်က္ျဖစ္ေပၚခဲ့တယ္လို႔ စစ္ေကာင္စီ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၂၀ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုသူ ၉၁၀,၂၂၉ ေယာက္မွာ ေအာင္ျမင္သူ ၂၉၁,၇၈၉ ေယာက္၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနနဲ႔ ေအာင္ခ်က္ ၃၂ ဒသမ ၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ

ရွိခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္အာဏာမသိမ္းခင္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ရဲ႕ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၀ သိန္းနီးပါးအထိ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုဖို႔ စာရင္းေပးသြင္းခဲ့ၿပီး စစ္တပ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ပထမဆုံး ျပန္လည္က်င္းပတဲ့ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲမွာေတာ့ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုဖို႔ ေက်ာင္းသား ၃ သိန္းေက်ာ္သာ စာရင္းေပးခဲ့ကာ ဒီအထဲက ၂၈၀,၀၀၀ ေက်ာ္သာ ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီက်င္းပတဲ့ စာေမးပြဲကို စစ္ကြၽန္ပညာေရး ဆန႔္က်င္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား

သိန္းခ်ီက ဝင္မေျဖဘဲ သပိတ္ေမွာက္ထားၾကၿပီး စစ္ေကာင္စီရဲ႕ ပညာေရးလုပ္ေဆာင္မႈေတြ အားလုံးကို အသိအမွတ္မျပဳဘူးလို႔ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ NUG ကလည္း ေၾကညာထားပါတယ္။ စစ္ေကာင္စီက စီစဥ္က်င္းပတဲ့ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲကို မေျဖဆိုဘဲ စစ္ကြၽန္ပညာေရးကို သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၇ သိန္းေက်ာ္ကို သမိုင္းတြင္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြအျဖစ္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ၊ အေလးျပဳ၊ ဂုဏ္ျပဳလိုက္တယ္လို႔ NUG ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဇာ္ေဝစိုးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

crd-

Add a Comment

Your email address will not be published.